Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Aan de leden, donateurs en ouders van jeugdleden van Goorecht.

 

 

Het bestuur heeft besloten een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te beleggen en wel op

 

donderdag 13 maart a.s. om 20.30

 

 uur in het clubhuis.

 

Toegang tot de vergadering en daarmee ook stemrecht hebben gewone leden, ereleden en leden van verdienste en donateurs. Jeugdleden die op 1 juli 2013 de leeftijd van 15 jaar hadden bereikt hebben ook toegang en stemrecht, de overige jeugdleden niet.

Ook vragen wij ouders van jeugdleden, als vertegenwoordigers van hun kinderen, de vergadering bij te wonen.

Het bestuur roept jullie op deze avond te verschijnen. Ook wordt een dringend beroep gedaan om je kandidaat te stellen voor voorzitter en/of bestuurslid. Mochten er tijdens de vergadering geen nieuwe bestuursleden worden benoemd dan blijven de twee nog zittende leden over. Hiermee kan de vereniging niet draaiend worden gehouden.

 

Hoogezand, 12 februari 2014.

Het bestuur

 

Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering

 

 

Datum:             13 maart 2014

Aanvang:          20.30 uur

 

  1. 1.Opening.
  2. 2.Ingekomen stukken.
  3. 3.Uitleg van het bestuur over het waarom van deze vergadering.
  4. 4.Verkiezing voorzitter.
  5. 5.Verkiezing overige bestuursleden.
  6. 6.Rondvraag.
  7. 7.Sluiting.

Loten van de Grote Clubactie

Loten van de Grote Clubactie z.s.m. inleveren bij leider, trainer of aanvoerder. Dit kan ook bij een bestuurslid.
Ook kunnen ze uiterlijk donderdag op de J.A.V. ingeleverd worden bij de penningmeester of rechtstreeks bij hem thuis op het adres Kerkstraat 279a te Hoogezand.

GOURMET-PARTY

a.s. zaterdag 2 november GOURMET-PARTY in het clubhuis
aanvang 19.00u voor Goorecht 2 en 3.
Kosten € 10.-- p.p bij opgave voldoen
Opgave/inleg bij Geertje Douma, A.Bosscherstraat 4, Sappemeer
Tot vrijdag mogelijk!

Tafeltennis toernooi

tafeltennis 2012

Het jaarlijkse tafeltennis toernooi wordt dit jaar gehouden op 27 december 2013.

In het clubhuis .Zowel voor dames als heren. Ouders van leden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Het beloofd een gezellige avond te worden. Kom allen!!!!!!!!!! Deelname bedraagt € 2.00 p.p.

Wil je gezelligheid maar niet actief deelnemen aan het toernooi, ook goed er moeten ook supporters zijn.

het toernooi begint om 20.00 uur.

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Korfbalvereniging Goorecht nodigt hierbij alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering
op donderdag 14 november a.s. om 20.30 uur in ons Clubhuis.

Bingo!

bingo

Bingo voor de jeugdleden!
Info volgt via de mail.