Jaarvergadering

Sportvrienden,
 
Het bestuur van de Korfbalvereniging Goorecht nodigt jullie hierbij uit tot het bijwonen van de
 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 
op donderdag 20 november a.s. om 20.30 uur in ons clubhuis.

Aanvang training

Op donderdag  30 oktober begint de training in de zaal van 19.00u – 20.00u Kalkwijckhal

einde van het seizoen

Het seizoen is afgelopen. Goorecht wenst iedereen een fijne vakantie toe. Dinsdag 19 augustus zullen de trainingen weer hervat worden.

Feest Goorecht

Zaterdag 30 augustus is er feest bij Goorecht. Iedereen is uitgenodigt!

Om 16.00 wordt er een priktoernooi gehouden en aansluitend wordt er richting het begin van de avond een barbeque gehouden met gezelligheid in het clubhuis als opvolging.
De kosten van de barbeque zijn voor de kids €5 en voor volwassennen €10. Dit bij opgave voldoen.

Je kan je hier opgeven voor zowel het priktoernooi als de barbeque.

Seizoens afsluiting 14 juni

Het einde van het seizoen is weer een feit, en als afsluiting willen we gaan eten en bij robinhood ribhouse.

We worden daar om 18.30 ontvangen en gaan na ontvangst om 19.00 beginnen met het schutters arangement. Dit gaat ongeveer een uur duren waarna we aan ons diner beginnen. Voor meer informatie kijk dan even op http://www.robinhoodribhouse.nl/

Kosten zijn €42.50 pp maar dit is dan inclusief alles en alles onbeperkt, wat voor sommige van ons wel toevertrouwd is.

Aanhang is natuurlijk welkom, dus geef jullie nu op, maar wel voor 7 juni.

Stuur een mailtje naar webmaster@goorecht.nl voor opgave of vragen.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Aan de leden, donateurs en ouders van jeugdleden van Goorecht.

 

 

Het bestuur heeft besloten een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te beleggen en wel op

 

donderdag 13 maart a.s. om 20.30

 

 uur in het clubhuis.

 

Toegang tot de vergadering en daarmee ook stemrecht hebben gewone leden, ereleden en leden van verdienste en donateurs. Jeugdleden die op 1 juli 2013 de leeftijd van 15 jaar hadden bereikt hebben ook toegang en stemrecht, de overige jeugdleden niet.

Ook vragen wij ouders van jeugdleden, als vertegenwoordigers van hun kinderen, de vergadering bij te wonen.

Het bestuur roept jullie op deze avond te verschijnen. Ook wordt een dringend beroep gedaan om je kandidaat te stellen voor voorzitter en/of bestuurslid. Mochten er tijdens de vergadering geen nieuwe bestuursleden worden benoemd dan blijven de twee nog zittende leden over. Hiermee kan de vereniging niet draaiend worden gehouden.

 

Hoogezand, 12 februari 2014.

Het bestuur

 

Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering

 

 

Datum:             13 maart 2014

Aanvang:          20.30 uur

 

  1. 1.Opening.
  2. 2.Ingekomen stukken.
  3. 3.Uitleg van het bestuur over het waarom van deze vergadering.
  4. 4.Verkiezing voorzitter.
  5. 5.Verkiezing overige bestuursleden.
  6. 6.Rondvraag.
  7. 7.Sluiting.