Barbecue

Op zaterdag 8 september was het tijd voor onze eerste activiteit van het nieuwe seizoen, laten we zeggen: de seizoensopening.

Een klein gezel(lig)schap was naar het clubhuis gekomen om te genieten van een barbecue. Nadat onze voorzitter de barbecue had geopend kon iedereen lekker zijn vlees warm maken.

Als snel werden de bestellingen over en weer geroepen en bleek dat ook buiten de lijnen goed op elkaar werd vertrouwd. Iedereen zorgde voor elkaar en zorgde er voor dat het vlees op de juiste plek terecht kwam.

Na zo'n 2½ uur eten, drinken en bijpraten verlieten de eerste mensen het complex.

Zonder namen te noemen, wil ik de mensen van de organisatie bedanken voor de goede organisatie!

Waakzame ogen waken over het vleesDe borrel in het clubuis