Gorecht schept nieuwe "Hel van het noorden"

Van onze correspondent

HOOGEZAND-SAPPE­MEER —

 

Korfbalteam Hoogezand-Sappemeer

Goorecht schept nieuwe "Hel van het noorden"

 

 

 

De hoofdmacht van Goorecht verbaasd momenteel vriend en vijand. Terwijl de zaalcompetitie al tot ver over de helft is gevorderd, bereiken de korfballers uit Hoogezand en Sappemeer als volslagen nieu¬welingen op landelijk niveau brutaal weg een gedeelde tweede plaats in de overgangs¬klasse B. Door het bekleden van deze hoge positie is de equipe van trainer-coach Knol nu zelfs het meest succesvolle zaalkorf¬balteam binnen onze provin¬ciegrenzen. Vooral de kracht in de thuisduels is voor de nieuwe klassegenoten uit onder meer Den Haag en Amsterdam na vier wedstrijden in Hoogezand reeds een begrip. Bezoekende te-ams wordt in de Europahal stee-vast het vuur na aan de schenen gelegd, waardoor een doorbraak van de betiteling 'Hel van het Noorden' slechts een kwestie van tijd lijkt te zijn.Voorafgaand aan dit in- doorseizoen kregen zowel Klaas Knol als zijn pupillen van alle kanten te horen dat hun verblijf in de op een na hoogste korfbalklasse van
Nederland geen lang leven beschoren zou zijn. Hooguit een jaartje. Nu de returnwedstrijden zijn begon¬nen kan de balans worden opge¬maakt. Alle ploegen hebben te¬gen elkaar gespeeld.
Trainer-coach Knol consta¬teert tevreden: „De overgang van district naar landelijk is ons meegevallen. Het is natuurlijk wel een hele stap, maar we kun¬nen dit niveau aan. Toen we aan het karwei begonnen waren we daar erg nieuwsgierig naar. Handhaving stond op de eerste plaats. Maar dat we met tien punten uit acht wedstrijden zou-den beginnen had niemand ver-wacht. Ik zie de ploeg soms din-gen doen, waarvan ik niet wist dat dat in een wedstrijd zou kun¬nen. Een voorbeeld: de hele wedstrijd lang die opperste con¬centratie opbrengen. Soms zit ik te wachten op een inzinking maar die blijft dan uit, een enor¬me verdienste van de ploeg," al¬dus de trainer.De Assenaar is met zijn for-matie niet over een nacht ijs ge-gaan. „Vooraf hadden we het idee dat we een behoorlijk leerproces in deze hogere klasse moesten doormaken," vertelt Knol. „We wilden dat compense-ren door meer trainingsarbeid te verrichten, die heb ik opgevoerd tot driemaal per week. Andere ploegen trainen tweemaal. In de voorbereiding heb ik ook nogal wat van de selectie gevergd, door op den duur zeven dagen lang of te trainen of een wedstrijd te spelen."

543425
Alie en Anno Sloots zijn de routiniers in de verdere jeugdige Gorecht-selectie. Hun looparbeid is er in een wedstrijd echter niet minder om. Zowel Alie (33) als Anno (34) die samen borg staan voor 36 jaar korfbal, maken tijdens de wedstrijd nog steeds een enorm gretige en fitte indruk. Wat is voor dit echtpaar het opmerkelijkste verschil tussen de districts- en de landelijke competitie? „Men knokt zich volledig leeg. Bij het districts-korfbal heb je veel meer tijd en ruimte om aan te leggen voor een schot, je kunt de pases rustiger nemen, door de minder stringente dekking. In deze klasse verdedigt iedereen enorn veel." Knol: „Al met al is het nu een stuk fysieker en conditioneel zwaarder. Vooral de jongsten in de ploeg moesten eerst wennen en waren nogal geïmponeerd. Toen heb ik snel mijn conclusies getrokken en zijn we daar aandacht aan gaan besteden."Het trio beseft dat hun tean iets heeft losgemaaktin Hoogezand. „De kantinebaas verteld ons dat naast korfballers er ook heel wat volleyballers en handballers bij ons op de tribune zitten. Men wordt nieuwsgierig en wil weten wat bij ons gaande is Ook korfballers uit Groningen Assen en Zuidlaren komen een kijkje nemen. In totaal trekken we nu drie- a vierhonderd mensen."
Hoewel LUTO uit Amsterdan vrij riant op kop gaat met vier punten voorsprong bestrijd Klaas Knol dat de hoofdstedelijken een klasse apart zijn. „Het is een geroutineerd vervelend team, dat tegenstanders uit het spel weet te halen. Je kent he wel: Ballen weggooien en onvoldoende afstand nemen. Wij zijn daar op zo'n manier de boot in gegaan. Ze steken qua eigen spel niet boven de anderen uit,' aldus de trainer van Goorecht „Trouwens," voegt Knol toe „voordat we tegen Luto moesten zat hun coach hier in Hoogezand op de tribune ons te bekijken Hij kwam speciaal uit Amsterdam om ons een uurtje te observeren. Een groter compliment kun je als team niet krijgen.