Contributie

Welpen € 3,45 per maand
t/m 10 jaar € 7,85 per maand 
11 - 14 jaar € 8,40 per maand
15 - 17 jaar € 9,50 per maand
> 18 jaar € 15,00 per maand
Echtparen € 25,00

per maand

Steunende leden € 2,50

per maand

De contributie dient maandelijks overgemaakt te worden op
ING - bankrekening NL21INGB0001667072,
t.n.v. Korfbal Vereniging Goorecht.

*Onder welpen worden verstaan kinderen van 8 en jonger die nog NIET aan competitiewedstrijden deelnemen.
Afhankelijk van de hoeveelheid jongere kinderen die willen korfballen en nog niet aan de competitie deel kunnen nemen worden wel eens speltoernooitjes gehouden. Een mix van korfbal en spel. Hiervoor is de welpencontributie van € 3,00 van toepassing.

De contributieadministratie wordt door Christina Koning verzorgd.